Gửi thông tin

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH

 Văn phòng: Số 28 Ngõ 80 Hoa Lâm – P. Việt Hưng  –  Q. Long Biên – Tp. Hà Nội
Nhà máy: Tỉnh lộ 284 – Quảng Phú – Lương Tài – Bắc Ninh

Hotline:  0915 35 81 811800 6341

E-mail: info@truonghinh.com.vn