[HÌNH ẢNH] TRIỂN KHAI GIA CÔNG SƠN TĨNH ĐIỆN

Trường Hinh triển khai hợp đồng thực hiện dịch vụ gia công sơn tĩnh điện cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại SJC tại Tp Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh. Hợp đồng được thực hiện từ ngày 14/4/2022 với danh mục các sản phẩm được sơn tĩnh điện theo yêu cầu cụ thể tại từng thời điểm của công ty. Các sản phẩm gia công sơn tĩnh điện cụ thể như sau:

  • Sắt đặc vuông
  • Sắt hộp dày > 1.2ly
  • Inox > 1.2ly
  • Các sản phẩm khác

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XUẤT XƯỞNG SẢN PHẨM SƠN TĨNH ĐIỆN 

Sơn tĩnh điện
CỬA SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
SẮT HỘP SƠN TĨNH ĐIỆN
SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN SẦN

LAN CAN SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
CỬA SƠN TĨNH ĐIỆN SẦN MÀU GHI ĐỒNG